محسن احسانی نیا

SEO

Content strategist

Digital Marketing

Wordpress

محسن احسانی نیا

SEO

Content strategist

Digital Marketing

Wordpress

Resume
Experience
2019 - Present
Senior SEO Manager
مدیر سئو

فعالیت به عنوان مدیر سئو و مدیر دیجیتال مارکتینگ به همراه تیم های دیجیتال مارکتینگ تخصصی.

2017- 2015
SEO expert
کارشناس سئو

فعالیت به عنوان کارشناس سئو در چندین پروژه به عنولن دورکاری و حضوری به عنوان کارمند بخش سئو در شرکت و همکاری با مجموعه دیجیتال مارکتینگ

2015 - 2014
Intern
کاراموز سئو

کارآموز سئو در فروشگاه اینترنتی، گذراندن دوره ها و آموزش مستمر سئو.

Education
2015 - 2011
کارشناسی مهندسی شیمی
صنایع گار و پتروشیمی

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

Skills
SEO
 • On Page
 • Off Page
 • Technical SEO
 • semantic SEO
DM & SEM
 • adwords
 • کمپین های رپورتاژ
 • سوشال مارکتینگ
 • آنالیز رقبا
Coding
 • WordPress
  90%
 • PHP / MYSQL
  40%
 • python
  20%
 • HTML / CSS
  95%
Knowledge
 • Search engine marketing
 • User Experience
 • EAT Optimization
 • Schema and Structure data
 • Mobile Usability
 • Improve KPI
 • link building
 • Branding